T7. Th9 30th, 2023
MMA

“Dana White gợi ý về việc nghỉ hưu cho cựu chiến binh 40 tuổi dù nhận được món quà súng ‘rất đẹp’ từ võ sĩ hạng nặng”

Andrei Arlovski, a former UFC heavyweight champion, has been a part of the UFC for a long time. His recent loss to Don’Tale Mayes has elevated his incredible record of 34 wins and 22 losses. At 44 years old, Arlovski is the oldest fighter in the UFC, and his recent loss has raised questions about his retirement. UFC President Dana White has responded by saying that Arlovski should consider retiring. Arlovski has had a long and successful career in the UFC, and he has built a strong relationship with White. Although he has had many ups and downs in his career, Arlovski still has a lot to offer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyên mục